Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Στατιστική Υπηρεσία είναι η αρμόδια αρχή για τον καταρτισμό και δημοσίευση των περισσότερων επίσημων στατιστικών στοιχείων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Απασχόληση σε Άτομα και Ώρες κατά Οικονομική Δραστηριότητα και Επαγγελματική Υπόσταση, Τριμηνιαία - Χρονοσειρά από το 1995

Σύνολο ψήφων: 0

Δεδομένα από την Στατιστική Υπηρεσίας τα οποία αφορούν:

(α) Αριθμός εργαζομένων ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας και επαγγελματική υπόσταση
(β) Ώρες εργασίας ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας και επαγγελματική υπόσταση

Τα στοιχεία είναι σε τριμηνιαία βάση και αφορούν την περίοδο από το 1995 και εντεύθεν.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
07/01/2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
22/01/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Τριμηνιαία
Αναγνωριστικό
9745bb7d-cbc7-4329-901a-97073e4b6c57
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.997680664063 34.366960909265, 31.997680664063 35.805284430728, 34.974975585938 35.805284430728, 34.974975585938 34.366960909265))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/01/1995
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Σταυρούλα Δημητρίου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

60