Πρωτεύουσες καρτέλες

Αρμόδιος φορέας για την αειφόρο διαχείριση και ανάπτυξη της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, καθώς και για την προστασία και διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Απασχόληση στον Κυπριακό Τομέα Υδατοκαλλιέργειας

Σύνολο ψήφων: 0

Στατιστικά δεδομένα που αφορούν στην απασχόληση στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας στην Κύπρο. Τα δεδομένα είναι σε ετήσια βάση και αφορούν στην περίοδο από 2012 και εντεύθεν.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
05/02/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
05/02/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
714a29f2-a8ff-4571-bd10-ac205fa1ed9c
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.953735351563 34.448538048272, 31.953735351563 35.823102472531, 34.744262695313 35.823102472531, 34.744262695313 34.448538048272))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2011 to 30/12/2016
Γλώσσα
English
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Μαρία Τριανταφυλλίδου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

103