Πρωτεύουσες καρτέλες

Αποστολή του Τμήματος είναι η προστασία και η αειφόρος και ορθολογική ανάπτυξη και διαχείριση των υδάτινων πόρων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Αποθήκευση Νερου στα Φράγματα από 1988 (ανά 15νθήμερο)

Σύνολο ψήφων: 0

Αποθήκευση Νερου στα Φράγματα από 1988 (ανά 15νθήμερο), ανά φράγμα σε εκατομμύρια κυβικά μέτρα.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
17/01/2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
05/01/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
7c696d72-66dc-4f1e-93bc-9d931e190b2b
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.915283203125 34.35420729696, 31.915283203125 35.757100028555, 34.793701171875 35.757100028555, 34.793701171875 34.35420729696))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/12/1987 to 15/08/2022
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Αιμίλιος Ιωάννου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

345