Πρωτεύουσες καρτέλες

Αποστολή του Τμήματος είναι η προστασία και η αειφόρος και ορθολογική ανάπτυξη και διαχείριση των υδάτινων πόρων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Αποθήκευση Νερού στα Φράγματα την 1 Οκτωβρίου (Έναρξη υδρολογικού Έτους)

Σύνολο ψήφων: 0

Αποθήκευση Νερού στα Φράγματα την 1 Οκτωβρίου (Έναρξη υδρολογικού Έτους), από το 1988, σε εκατομμύρια κυβικά μέτρα.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
07/10/2021
Ημερομηνία δημοσίευσης
05/01/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
2daa9ba4-68fc-4433-8a1c-554b74c46f96
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.849365234375 34.408609180326, 31.849365234375 35.739267185608, 35.101318359375 35.739267185608, 35.101318359375 34.408609180326))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/10/1988 to 01/10/2021
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Αιμίλιος Ιωάννου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

505