Πρωτεύουσες καρτέλες

Το Ινστιτούτο διεξάγει έρευνα προς δημιουργία και μεταφορά γνώσης για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα παραγωγής και την επίλυση προβλημάτων του αγροτικού κόσμου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Απομάκρυνση Αζώτου (Ν) με τη Συγκομιδή

Σύνολο ψήφων: 0

Τα δεδομένα αυτά αφορούν πρωτογενή στοιχεία από διαχρονική έρευνα του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών, και αφορούν τις ποσότητες του Αζώτου Ν που απομακρύνονται κατά τη συγκομιδή, ανά καλλιέργεια, την αναμενόμενη παραγωγή και τις ανάγκες σε νερό.

Η διαδικτυακή εφαρμογή βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών στη διαδικτυακή διεύθυνση: http://news.ari.gov.cy/apps/nitrogen.html

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
10/07/2020
Ημερομηνία δημοσίευσης
25/01/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
d7d187e7-7fff-47e4-8a7f-c5883e7bbb22
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.93359372206 34.354774165388, 31.93359372206 35.757657240516, 34.801025362685 35.757657240516, 34.801025362685 34.354774165388))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/1979 to 30/12/2015
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Γιώργος Αδαμίδης
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

67