Πρωτεύουσες καρτέλες

Ο αρμόδιος κρατικός φορέας του χημικού, βιολογικού/ μικροβιολογικού και τοξικολογικού εργαστηριακού ελέγχου και λειτουργεί ως εθνικό κέντρο ελέγχου των τροφίμων, φαρμάκων, και άλλων βιομηχανικών προϊόντων αλλά και ναρκωτικών και αστυνομικών τεκμηρίων.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Αποτελέσματα Ελέγχου Ποιότητας Πόσιμου Νερού εκτός Νομοθετικών Ορίων - Μικροβιολογικός έλεγχος

Σύνολο ψήφων: 0

Αποτελέσματα εκτός Νομοθετικών Ορίων του ελέγχου ποιότητας του πόσιμου νερού - Μικροβιολογικός έλεγχος. Για κάθε αποτέλεσμα περιλαμβάνονται τα εξής πεδία:

 • Επαρχία (District)
 • Κωδικός Ζώνης Παροχής νερού (Zone Code)
 • Περιγραφή Ζώνης Παροχής Νερού (Zone Descripton)
 • Πόλη/Χωριό (City/Village)
 • Ημερομηνία Δειγματοληψίας (Sampling Date)
 • Παράμετρος (Parameter)
 • Αποτέλεσμα (Result)
 • Νομοθετικό όριο (Legal Limit)
 • Μονάδα Μέτρησης (Unit)
 • Δήλωση Συμμόρφωσης (Compliance)
 • Μέτρα που Λήφθηκαν (Actions Taken)

 

Δεδομένα και Πόροι

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
12/10/2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
20/02/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Εξαμηνιαία
Αναγνωριστικό
909eb356-1482-490d-8979-48b5fa65ac9d
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((32.019653320313 34.448538048272, 32.019653320313 35.778549871932, 34.898071289063 35.778549871932, 34.898071289063 34.448538048272))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/01/2014 to 31/12/2022
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Αγάθη Αναστάση
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

604