Πρωτεύουσες καρτέλες

Αρμόδιος φορέας για την προστασία του περιβάλλοντος μέσω της αποτελεσματικής διαχείρισής του και την ευαισθητοποίηση των πολιτών για θέματα περιβάλλοντος.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Αποτελέσματα Παρακολούθησης Ποιότητας Νερών Κολύμβησης

Σύνολο ψήφων: 0

Αποτελέσματα Παρακολούθησης Ποιότητας Νερών Κολύμβησης. Τα αποτελέσματα αφορούν την περίοδο από 1/1/2014 και εντεύθεν και περιλαμβάνουν:

  • BWID (κωδικός περιοχής νερών κολύμβησης)
  • BWName (Ονομασία περιοχής νερών κολύμβησης)
  • BWKey (Δήμος/Κοινότητα)
  • SampleDate (Ημερομηνίας δειγματοληψίας)
  • ConcIE (Εντερόκοκκο), όριο-100 cfu/100ml
  • ConcEC (Κολοβακτηρίδια) όριο-100 cfu/100ml
  • Βραχυπρόθεσματα περιστατικά
  • Latitude
  • Longitude
FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
06/08/2019
Ημερομηνία δημοσίευσης
22/12/2017
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Εξαμηνιαία
Αναγνωριστικό
ecf34495-27e7-4fd6-a473-c792cb76c696
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.920776367188 34.457597263123, 31.920776367188 35.796373910504, 34.963989257813 35.796373910504, 34.963989257813 34.457597263123))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/01/2014 to 09/07/2019
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Αντωνία Αχιλλέως
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

151