Πρωτεύουσες καρτέλες

Αρμόδια Υπηρεσία για την πρωτοβάθμια εξέταση των αιτημάτων για διεθνή προστασία, συντονισμό και εποπτεία της διαχείρισης και λειτουργίας των χώρων υποδοχής και την εφαρμογή του Κανονισμού του Δουβλίνου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Αποφάσεις Απόσυρσης Καθεστώτος Προσωρινής Προστασίας ανά Ιθαγένεια και Λόγο Απόσυρσης - Τριμηνιαία

Σύνολο ψήφων: 0

Αποφάσεις απόσυρσης καθεστώτος προσωρινής προστασίας ανά ιθαγένεια, λόγο απόσυρσης και τρίμηνο. Τα δεδομένα στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη πεντάδα.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
18/05/2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
18/05/2023
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Μηνιαία
Αναγνωριστικό
974b666f-9eee-4669-bd43-df10e455faec
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.871337890625 34.364126940936, 31.871337890625 35.89155333755, 34.903564453125 35.89155333755, 34.903564453125 34.364126940936))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/01/2022 to 31/12/2022
Γλώσσα
English
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Λώρα Ιακωβίδου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

24