Πρωτεύουσες καρτέλες

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας έχει ως αποστολή να σχεδιάζει και υλοποιεί πολιτικές στους τομείς της ενέργειας, του εμπορίου, της βιομηχανίας, του ανταγωνισμού και της προστασίας των καταναλωτών.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Αποφάσεις και Πρόστιμα που επιβάλλονται από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Σύνολο ψήφων: 0

Αποφάσεις που λαμβάνονται από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή (ΥΠΚ) και τον Διευθυντή της, προβλέπονται από τους πιο κάτω Νόμους:

- Ο περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές Νόμος

- Οι περί των Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις Νόμοι

- Οι περί της Γενικής Ασφάλειας των Προϊόντων Νόμοι

- Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόμοι

- Ο περί των Δικαιωμάτων των Καταναλωτών Νόμος

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
13/10/2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
04/01/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
7a6fd84e-5772-4c7b-80c6-d745524a378a
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.865844726563 34.448538048272, 31.865844726563 35.885434122262, 34.942016601563 35.885434122262, 34.942016601563 34.448538048272))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2009
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Γιώργος Μαυρογιάννης
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

146