Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών είναι ένα ανεξάρτητο σώμα αρμοδιότητα του οποίου είναι ο έλεγχος της νομιμότητας των δημοσίων συμβάσεων.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

μέσω του DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Αποφάσεις Προσφυγών Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών

Κατάλογος αποφάσεων Αναθεωρήτικής Αρχής Προσφορών επί προσφυγών που κατατέθηκαν από το 2004 και εντεύθεν. Για κάθε προσφυγή περιλαμβάνονται: (α) αριθμός ιεραρχικής προσφυγής (β) ημερομηνία καταχώρησης (γ) όνομα αιτητή (δ) αναθέτουσα αρχή (ε) ημερομηνία απόφασης (ζ) απόφαση (η) Access URL για κείμενο απόφασης

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
18/12/2017
Ημερομηνία δημοσίευσης
18/12/2017
Συχνότητα
Όταν απαιτείται
Αναγνωριστικό
db63043e-b55f-45b1-8121-af15258bade8
Γεωχωρική/ Γεωγραφική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.832885742188 34.394162127477, 31.832885742188 35.814193951437, 35.051879882813 35.814193951437, 35.051879882813 34.394162127477))
Γεωχωρική/ Γεωγραφική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος αναφοράς
01/01/2004 - 00:00 to 07/09/2018 - 00:00
Γλώσσα
Greek
Άδεια χρήσης
Σύνδεσμος επικοινωνίας
Ευγενία Κωνσταντίου
Ηλεκτρονική Διεύθυνση συνδέσμου
Επίπεδο δημόσιας πρόσβασης
Public