Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών είναι ένα ανεξάρτητο σώμα αρμοδιότητα του οποίου είναι ο έλεγχος της νομιμότητας των δημοσίων συμβάσεων.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Αποφάσεις Προσφυγών Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών

Σύνολο ψήφων: 0

Κατάλογος αποφάσεων Αναθεωρήτικής Αρχής Προσφορών επί προσφυγών που κατατέθηκαν από το 2004 και εντεύθεν. Για κάθε προσφυγή περιλαμβάνονται: (α) αριθμός ιεραρχικής προσφυγής (β) ημερομηνία καταχώρησης (γ) όνομα αιτητή (δ) αναθέτουσα αρχή (ε) ημερομηνία απόφασης (ζ) απόφαση (η) Access URL για κείμενο απόφασης

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
03/11/2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
18/12/2017
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
db63043e-b55f-45b1-8121-af15258bade8
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.832885742188 34.394162127477, 31.832885742188 35.814193951437, 35.051879882813 35.814193951437, 35.051879882813 34.394162127477))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2003 to 06/09/2018
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Ευγενία Κωνσταντίου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

505