Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών είναι ένα ανεξάρτητο σώμα αρμοδιότητα του οποίου είναι ο έλεγχος της νομιμότητας των δημοσίων συμβάσεων.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

μέσω του DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Αποφάσεις Προσωρινών Μέτρων Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών

Κατάλογος αποφάσεων προσωρινών μέτρων Αναθεωρήτικής Αρχής Προσφορών επί προσφυγών που κατατέθηκαν από το 2004 και εντεύθεν. Για κάθε προσφυγή περιλαμβάνονται:

(α) αριθμός ιεραρχικής προσφυγής
(β) ημερομηνία καταχώρησης
(γ) όνομα αιτητή
(δ) αναθέτουσα αρχή
(ε) ημερομηνία απόφασης
(ζ) απόφαση
(η) access URL για κείμενο απόφασης

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
18/12/2017
Ημερομηνία δημοσίευσης
18/12/2017
Συχνότητα
Όταν απαιτείται
Αναγνωριστικό
471a33a6-f2d7-4900-9ab9-25645212baf0
Γεωχωρική/ Γεωγραφική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.580200195313 34.403227236495, 31.580200195313 35.885434122262, 35.106811523438 35.885434122262, 35.106811523438 34.403227236495))
Γεωχωρική/ Γεωγραφική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος αναφοράς
01/01/2004 - 00:00 to 10/09/2018 - 00:00
Γλώσσα
Greek
Άδεια χρήσης
Σύνδεσμος επικοινωνίας
Ευγενία Κωνσταντίου
Ηλεκτρονική Διεύθυνση συνδέσμου
Επίπεδο δημόσιας πρόσβασης
Public