Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Στατιστική Υπηρεσία είναι η αρμόδια αρχή για τον καταρτισμό και δημοσίευση των περισσότερων επίσημων στατιστικών στοιχείων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Απόθεμα Κεφαλαίου Κατά Είδος Περιουσιακού Στοιχείου, Ετήσια Στοιχεία

Σύνολο ψήφων: 0

Απόθεμα Κεφαλαίου Κατά Είδος Περιουσιακού Στοιχείου, σε ετήσια βάση, από το 1995.

Τα δεδομένα παρέχονται μέσω βάσης δεδομένων pxWeb και μπορούν να εξαχθούν σε μορφές xlsx, csv, px, json, κλπ.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
07/01/2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
07/01/2022
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
e073ea52-87d5-4f26-9e68-2bf8a2cff939
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.871337890625 34.454766364049, 31.871337890625 35.838133334879, 34.837646484375 35.838133334879, 34.837646484375 34.454766364049))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/01/1995
Γλώσσα
English
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Μιχάλης Παντζιαράς
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

14