Πρωτεύουσες καρτέλες

Αρμόδιο για την αειφορική διαχείριση και προστασία των κρατικών δασών και άλλων κρατικών δασοκαλυμμένων εκτάσεων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Απόφοιτοι Μικρής Διάρκειας Κύκλου Σπουδών Δασικού Κολεγίου Κύπρου

Σύνολο ψήφων: 0

Στατιστικά στοιχεία αποφοίτων Δασικού Κολεγίου Κύπρου - Μικρής Διάρκειας Σπουδών (Χώρα προέλευσης και αριθμός αποφοίτων από 1991-2014)

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
27/12/2017
Ημερομηνία δημοσίευσης
20/12/2017
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
b94a3951-f018-49aa-a829-8a280c02f638
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((32.724151611328 34.885015654321, 32.724151611328 35.029082690114, 33.042755126953 35.029082690114, 33.042755126953 34.885015654321))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Τροόδος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/1990 to 30/12/2013
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Διευθυντής Δασικού Κολεγίου Κύπρου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

41