Πρωτεύουσες καρτέλες

Αποστολή της Υπηρεσίας είναι η εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα των κοινωνικών ασφαλίσεων με την επεξεργασία συγκεκριμένων σχεδίων και μέτρων για υλοποίηση της πολιτικής αυτής.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Αριθμός αιτητών για επίδομα ανεργίας ανά μήνα και έτος

Σύνολο ψήφων: 0

Στατιστικά στοιχεία που παρουσιάζουν τους αιτητές επιδόματος ανεργίας (οι οποίοι έχουν περίοδο ανεργίας στο μήνα αναφοράς) κατά μήνα και έτος. Τα στοιχεία είναι μηνιαία και αφορούν τα χρόνια από 1995 και μετά.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
09/10/2019
Ημερομηνία δημοσίευσης
19/03/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
bc0e96db-00a1-4a29-8ca7-62a1e141bc6b
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.799926757813 34.348821855701, 31.799926757813 35.823102472531, 35.029907226563 35.823102472531, 35.029907226563 34.348821855701))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/01/1995 to 31/12/2018
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Σταύρη Χρίστου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

101