Πρωτεύουσες καρτέλες

Αποστολή της Υπηρεσίας είναι η εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα των κοινωνικών ασφαλίσεων με την επεξεργασία συγκεκριμένων σχεδίων και μέτρων για υλοποίηση της πολιτικής αυτής.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Αριθμός ατόμων που αποτάθηκαν για επίδομα ανεργίας κατά οικονομική δραστηριότητα και μήνα

Σύνολο ψήφων: 0

Στατιστικά στοιχεία που παρουσιάζουν τον αριθμό των ατόμων που αποτάθηκαν για επίδομα ανεργίας (έχουν περίοδο ανεργίας στο μήνα αναφοράς) κατά οικονομική δραστηριότητα και μήνα. Τα στοιχεία είναι μηνιαία και αφορούν την περίοδο από το 2013 και μετά.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
09/10/2019
Ημερομηνία δημοσίευσης
19/03/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
a0ad1ff1-69b0-424b-883d-008b14ce296f
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((392.01965332031 34.430416670706, 392.01965332031 35.796373910504, 394.82116699219 35.796373910504, 394.82116699219 34.430416670706))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/01/2013 to 31/12/2018
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Σταύρη Χρίστου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

1658