Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Στατιστική Υπηρεσία είναι η αρμόδια αρχή για τον καταρτισμό και δημοσίευση των περισσότερων επίσημων στατιστικών στοιχείων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Αριθμός Ξένων Μαθητών Δημοτικής Εκπαίδευσης κατά Επαρχία, Αστική/Αγροτική Περιοχή, Τύπο Σχολείου και Φύλο, Ετήσια

Σύνολο ψήφων: 0

Αριθμός ξένων μαθητών δημοτικής εκπαίδευσης κατά επαρχία, αστική/αγροτική περιοχή, τύπο χχολείου και φύλο σε ετήσια βάση.

Τα δεδομένα παρέχονται μέσω βάσης δεδομένων pxWeb και μπορούν να εξαχθούν σε μορφές xlsx, csv, px, json, κλπ.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
06/06/2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
06/06/2023
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
0e956e96-5321-4940-b5a1-5ea26dfd476a
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.920776367188 34.380987640808, 31.920776367188 35.712092285261, 34.898071289063 35.712092285261, 34.898071289063 34.380987640808))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/01/2000
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Λουκία Νικολάου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

8