Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Στατιστική Υπηρεσία είναι η αρμόδια αρχή για τον καταρτισμό και δημοσίευση των περισσότερων επίσημων στατιστικών στοιχείων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Αριθμός Ξένων Μαθητών Μέσης Εκπαίδευσης κατά Επαρχία, Αστική/Αγροτική Περιοχή, Τύπο Σχολείου και Φύλο, Ετήσια

Σύνολο ψήφων: 0

Αριθμός ξένων μαθητών Μέσης Εκπαίδευσης κατά επαρχία, αστική/αγροτική περιοχή, τύπο σχολείου και φύλο σε ετήσια βάση.

Τα δεδομένα παρέχονται μέσω βάσης δεδομένων pxWeb και μπορούν να εξαχθούν σε μορφές xlsx, csv, px, json, κλπ.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
06/06/2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
06/06/2023
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
2906a30e-1cb5-4ac3-ba55-72090633918f
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.986694335938 34.399119730643, 31.986694335938 35.801246975086, 34.865112304688 35.801246975086, 34.865112304688 34.399119730643))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/01/2007
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Λουκία Νικολάου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

11