Πρωτεύουσες καρτέλες

Αποστολή της Υπηρεσίας είναι η εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα των κοινωνικών ασφαλίσεων με την επεξεργασία συγκεκριμένων σχεδίων και μέτρων για υλοποίηση της πολιτικής αυτής.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Αριθμός συνταξιούχων και μέση μηνιαία σύνταξη κατά κατηγορία σύνταξης

Σύνολο ψήφων: 0

Στατιστικά στοιχεία που αφορούν τον αριθμό των συνταξιούχων και τη μέση μηνιαία σύνταξη κατά τον μήνα Ιούνιο κάθε χρόνου για κάθε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες συντάξεων: θεσμοθετημένη σύνταξη, σύνταξη χηρείας, σύνταξη ανικανότητας, σύνταξη αναπηρίας, επίδομα ορφανίας και επίδομα αγνοουμένου. Τα στοιχεία είναι ετήσια και αφορούν την περίοδο από το 2007 και μετά. Σημειώνεται ότι η σύνταξη γήρατος μετονομάστηκε σε θεσμοθετημένη σύνταξη από τις 2.6.2017.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
14/10/2019
Ημερομηνία δημοσίευσης
19/03/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
a13a4ba5-70ec-4b3f-aefa-fa2b71e10453
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.981201171875 34.336065483289, 31.981201171875 35.810574579203, 34.903564453125 35.810574579203, 34.903564453125 34.336065483289))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/01/2007 to 31/12/2018
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Σταύρη Χρίστου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

1740