Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Στατιστική Υπηρεσία είναι η αρμόδια αρχή για τον καταρτισμό και δημοσίευση των περισσότερων επίσημων στατιστικών στοιχείων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Αριθμός Σχολείων, Μαθητών και Διδακτικού Προσωπικού, στη Προσχολική/Προδημοτική Εκπαίδευση, κατά Επίπεδο, Τύπο Σχολείου, Επαρχία και Αστική/Αγροτική Περιοχή, Ετήσια

Σύνολο ψήφων: 0

Αριθμός σχολείων, μαθητών και διδακτικού προσωπικού, στην προσχολική/προδημοτική εκπαίδευση, κατά επίπεδο, τύπο σχολείου, επαρχία και αστική/αγροτική περιοχή, σε ετήσια βάση.

Τα δεδομένα παρέχονται μέσω βάσης δεδομένων pxWeb και μπορούν να εξαχθούν σε μορφές xlsx, csv, px, json, κλπ.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
06/06/2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
06/06/2023
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
c1729a29-d14a-48e3-8544-7df2cc6bd3d2
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.887817382813 34.449812059741, 31.887817382813 35.744143750476, 34.909057617188 35.744143750476, 34.909057617188 34.449812059741))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/01/2000
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Λουκία Νικολάου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

14