Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία είναι αρμόδια για την πυρόσβεση στην Κύπρο και αποτελεί τμήμα της Αστυνομίας Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Αστικές και Αγροτικές Πυρκαγιές ανά μήνα

Σύνολο ψήφων: 0

Στατιστικά στοιχεία σε σχέση με τις αστικές και αγροτικές πυρκαγιές. Τα δεδομένα είναι σε μηνιαία βάση και αναφέρονται στην περίοδο 2007 και εντεύθεν.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
20/10/2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
27/12/2017
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
0bc3c87d-61b6-486d-86a2-293f23d8ab2c
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.783447265625 34.372345185002, 31.783447265625 35.828391433924, 34.881591796875 35.828391433924, 34.881591796875 34.372345185002))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/01/2007 to 31/12/2022
Γλώσσα
English
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Υπεύθυνος Αρχείου Π.Υ. Κύπρου 22802442
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

277