Πρωτεύουσες καρτέλες

Αρμόδιο Υπουργείο για την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής σε θέματα οικονομίας. Αποστολή του η διασφάλιση συνθηκών μακροοικονομικής σταθερότητας και ορθολογική διαχείριση των πόρων και των οικονομικών υποχρεώσεων του δημοσίου, για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Ασφαλιστικές/Αντασφαλιστικές Επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στην ή από την Κύπρο και είναι αδειούχες με βάση το άρθρο 350 των περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμων του 2016-2017

Σύνολο ψήφων: 0

Ασφαλιστικές/Αντασφαλιστικές Επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στην ή από την Κύπρο και είναι αδειούχες με βάση το άρθρο 350 των περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμων του 2016-2017.
Στον κατάλογο, για κάθε ασφαλιστική εταιρεία περιλαμβάνεται:

(α) Α/Α
(β) Όνομα
(γ) Info URL (αρχείο σχετικά με την εταιρεία)

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
08/02/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
08/02/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
a0531a55-72c8-4ab4-ab90-b697382fbf5d
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.909790039063 34.394162127477, 31.909790039063 35.849822037079, 34.974975585938 35.849822037079, 34.974975585938 34.394162127477))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2016
Γλώσσα
English
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Γιάννα Χριστοφόρου Πογιατζιή
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

39