Πρωτεύουσες καρτέλες

Το Τμήμα Μετεωρολογίας παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης σχετικά με τον καιρό και το κλίμα σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας στην Κύπρο.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Ατμοσφαιρικές Συνθήκες και Μετεωρολογικά Γεωγραφικά Χαρακτηριστικά (INSPIRE)

Σύνολο ψήφων: 0

Υπηρεσίες διάθεσης δεδομένων που αφορούν τις ατμοσφαιρικές συνθήκες. Τα δεδομένα σε μορφή raster προέρχονται από το Τμήμα Μετεωρολογίας και αφορούν:

1.Κανονική Ετήσια Θερμοκρασία Αέρα για την χρονική περίοδο 1981-2010. Υπολογίζεται από τις ημερήσιες μετρήσεις θερμοκρασιών στους μετεωρολογικούς σταθμούς.
2.Mέση ετήσια βροχόπτωση: υπολογίζεται με την μέθοδο της παρεμβολής (Interpolation-Spline), από το συνολικό ύψος βροχής που μετρείται σε κάθε βροχομετρικό σταθμό για την υδρολογική περίοδο Οκτώβρης2012-Σεπτέμβρης 2013).

Η διαδικασία λήψης δεδομένων υλοποιείται μέσω πακέτων αρχείων "GML" , προσβάσιμα στο resoure ACMF_AtmConditions_MeteoGeoFeatures Directory (gml). Τα δεδομένα διατίθενται επίσης μέσω υπηρεσιών WMS, ersiREST, json και SOAP.

Μέσω των υπηρεσιών αυτών επιλέξτε τα επίπεδα:

ACMF_m_t_81_10_13 (0)
ACMF_r_oct12sep13 (1)

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
13/12/2019
Ημερομηνία δημοσίευσης
15/01/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
daa6591b-99e5-4dbf-af1a-842e0c56d551
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.981201171875 34.481090020952, 31.981201171875 35.739267185608, 34.881591796875 35.739267185608, 34.881591796875 34.481090020952))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
24/03/2016
Γλώσσα
English
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Μετεωρολογική Υπηρεσία
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

1225