Πρωτεύουσες καρτέλες

Αποστολή της Υπηρεσίας είναι η εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα των κοινωνικών ασφαλίσεων με την επεξεργασία συγκεκριμένων σχεδίων και μέτρων για υλοποίηση της πολιτικής αυτής.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Αυξήσεις βασικών και συμπληρωματικών συντάξεων του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το 1957

Σύνολο ψήφων: 0

Αυξήσεις βασικών και συμπληρωματικών συντάξεων του ΤΚΑ. Τα στοιχεία είναι ετήσια, από το 1957 και μετά.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
10/10/2019
Ημερομηνία δημοσίευσης
19/03/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
4d721912-f8b7-4818-ab3f-bd272233f8f8
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.712036132813 34.366960909265, 31.712036132813 35.805284430728, 34.974975585938 35.805284430728, 34.974975585938 34.366960909265))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/01/1957 to 31/12/2018
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Σταύρη Χρίστου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

102