Πρωτεύουσες καρτέλες

Αρμόδιο Υπουργείο για την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής σε θέματα οικονομίας. Αποστολή του η διασφάλιση συνθηκών μακροοικονομικής σταθερότητας και ορθολογική διαχείριση των πόρων και των οικονομικών υποχρεώσεων του δημοσίου, για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Αφίξεις Τουριστών Κατά Κύρια Χώρα Διαμονής

Σύνολο ψήφων: 0

Στατιστικά δεδομένα που αφορούν στις αφίξεις τουριστών κατά κύρια χώρα διαμονής (σε χιλιάδες). Τα δεδομένα είναι σε ετήσια βάση και αφορούν την περίοδο από το 2001 κα εντεύθεν.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
17/08/2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
07/02/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
1eb2c707-59ac-4ede-be16-d166b1aaa46b
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.931762695313 34.403227236495, 31.931762695313 35.751806320311, 34.920043945313 35.751806320311, 34.920043945313 34.403227236495))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/01/2001 to 03/07/2023
Γλώσσα
English
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Μαρία Μάτση
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

225