Πρωτεύουσες καρτέλες

Εθνικός φορέας και σύμβουλος του Κράτους για γεωλογικά θέματα, περιλαμβανομένων αυτών της σεισμικότητας, της προστασίας των ορυκτών πόρων και της αξιολόγησης των γεωκινδύνων.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Βάση Σεισμολογικών Δεδομένων Σεισμών 1997-σήμερα

Σύνολο ψήφων: 0

Τρέχουσα σεισμικότητα της Κύπρου: Οι σεισμοί του κυπριακού χώρου οι οποίοι έχουν καταγραφεί από τα τοπικά σεισμολογικά δίκτυα της Κύπρου από το 1997 μέχρι σήμερα σε πλήρως διαδραστικό περιβάλλον με δυναμικούς χάρτες google και τη δυνατότητα αναζήτησης (search) και απεικόνισης δεδομένων με βάση διάφορα κριτήρια όπως: (α) μέγεθος σεισμού, (β) χρονική περίοδος, (γ) εστιακό βάθος, (δ) γεωγραφική θέση επικέντρου, κ.ά. Η ανανέωση και προσθήκη δεδομένων γίνεται σε καθημερινή βάση. Τα δεδομένα περιλαμβάνουν στοιχεία της σεισμικής πηγής (επίκεντρο, βάθος, μέγεθος), διάφοροι σεισμολογικούς παραμέτρους από τους 11 σεισμολογικούς σταθμούς (χρόνοι άφιξης, πλάτη καταγραφών, εδαφική επιτάχυνση, ταχύτητα, μετατόπιση κλπ). Υποστηρίζει και τη δυνατότητα ζωντανής παρακολούθησης των καταγραφών των σεισμολογικών σταθμών της Κύπρου. Η εξαγωγή δεδομένων μπορεί να γίνει σε διάφορες μορφές συμπεριλαμβανομένων CSV, QuakeML, GSE, Google Earth Feed (KML), RSS Feed. Παρέχεται, επίσης, δυνατότητα follow του σχετικού λογαριασμού στο Twitter για τα πιο πρόσφατα στοιχεία των σεισμών της Κύπρου.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
25/01/2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
21/12/2017
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Συνεχής
Αναγνωριστικό
8465f1a0-bf37-4779-a9f6-bcab2c7f75a6
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((26.47705078125 30.584726029087, 26.47705078125 37.634897428529, 39.00146484375 37.634897428529, 39.00146484375 30.584726029087))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/1996
Γλώσσα
English
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Συλβάνα Πηλείδου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

273