Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Λευκωσία είναι η πρωτεύουσα της Κυπριακής Δημοκρατίας, αποτελώντας διοικητικό και πολιτιστικό κέντρο της νήσου. Η Μείζων Λευκωσία είναι χωρισμένη σε δήμους αλλά η Μητροπολιτική εξουσία ανήκει στο Δημαρχείο Λευκωσίας.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Βιβλιοθήκες του Δήμου Λευκωσίας

Σύνολο ψήφων: 0

Υπηρεσία διάθεσης δεδομένων αναφορικά με τις Βιβλιοθήκες εντός των ορίων του Δήμου Λευκωσίας. Τα δεδομένα διατίθενται σε μορφή XML και για κάθε σημείο ενδιαφέροντος περιλαμβάνονται:

(α) ονομασία
(β) περιγραφή
(γ) συντεταγμένες Χ
(δ) συντεταγμένες Y

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
29/08/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
20/12/2017
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
876d5ca2-3872-4191-b66c-bb92857db60f
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((33.342304229736 35.166958784584, 33.339900970459 35.170326617036, 33.34264755249 35.173133037528, 33.335781097412 35.17650061425, 33.344707489014 35.181551717774, 33.352603912354 35.181271109147, 33.351573944092 35.191091834671, 33.35844039917 35.191091834671, 33.35844039917 35.195580913891, 33.357753753662 35.197825360482, 33.360843658447 35.200069745058, 33.361186981201 35.202314067617, 33.368740081787 35.202875138566, 33.369770050049 35.207363566615, 33.374576568604 35.203716737722, 33.376636505127 35.20708304713, 33.376979827881 35.21101023173, 33.381443023682 35.208766149504, 33.384532928467 35.210729724844, 33.389339447021 35.210449216988, 33.393802642822 35.20539990987, 33.398609161377 35.206802526676, 33.407192230225 35.203436205639, 33.406848907471 35.165274816053, 33.403415679932 35.163310142028, 33.4006690979 35.165274816053, 33.397235870361 35.161345420544, 33.393802642822 35.164152150993, 33.387966156006 35.161345420544, 33.384876251221 35.164152150993, 33.381099700928 35.163310142028, 33.379726409912 35.161626097947, 33.376979827881 35.161345420544, 33.371486663818 35.157696526162, 33.366680145264 35.157135143268, 33.361873626709 35.1565737565, 33.355007171631 35.156012365858, 33.351573944092 35.155731669084, 33.346767425537 35.151801812563, 33.345394134521 35.154889572952, 33.344707489014 35.160784062831, 33.348827362061 35.163310142028))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Λευκωσία
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2015
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Γιάννης Χέπης
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

106