Πρωτεύουσες καρτέλες

Αρμόδιος φορέας για την προστασία του περιβάλλοντος μέσω της αποτελεσματικής διαχείρισής του και την ευαισθητοποίηση των πολιτών για θέματα περιβάλλοντος.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Βιογεωγραφικές περιοχές (INSPIRE)

Σύνολο ψήφων: 0

Περιλαμβάνει τις Βιογεωγραφικές Περιοχές της Κύπρου σύμφωνα με την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ, με βάση την οποία θα πρέπει να ετοιμάζεται η 6ετής Έκθεση.

Η διαδικασία λήψης δεδομένων υλοποιείται μέσω πακέτων αρχείων "GML". Τα πακέτα αυτά μπορούν να ληφθούν από τη σελίδα που είναι προσβάσιμη επιλέγοντας το resource BioGeographical Regions Directory (gml).

Τα δεδομένα επίσης διατίθενται μέσω υπηρεσιών WMS, ersiREST, json και SOAP.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
13/12/2019
Ημερομηνία δημοσίευσης
10/01/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
e3dff8a3-025d-4acb-959b-806b19abebc3
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.679077148438 34.430416670706, 31.679077148438 35.787462390871, 34.953002929688 35.787462390871, 34.953002929688 34.430416670706))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
28/10/2015
Γλώσσα
English
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Τμήμα Περιβάλλοντος
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

176