Πρωτεύουσες καρτέλες

Αρμόδιος φορέας για την προστασία του περιβάλλοντος μέσω της αποτελεσματικής διαχείρισής του και την ευαισθητοποίηση των πολιτών για θέματα περιβάλλοντος.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Βιογεωγραφικές περιοχές

Σύνολο ψήφων: 0

Περιλαμβάνει τις Βιογεωγραφικές Περιοχές της Κύπρου που σύμφωνα με την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ θα πρέπει να ετοιμάζεται η 6ετής Έκθεση.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
22/12/2017
Ημερομηνία δημοσίευσης
22/12/2017
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
311e3002-a996-4140-9c10-5b2df64565d0
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((32.054443331435 34.418239163003, 32.054443331435 35.820040281161, 35.174560518935 35.820040281161, 35.174560518935 34.418239163003))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
25/05/2016
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Αντρέας Αντωνίου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

97