Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Στατιστική Υπηρεσία είναι η αρμόδια αρχή για τον καταρτισμό και δημοσίευση των περισσότερων επίσημων στατιστικών στοιχείων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Βιομηχανία και Κατασκευές (Στατιστική Επετηρίδα)

Σύνολο ψήφων: 0

Συλλογή στατιστικών δεδομένων που σχετίζονται με τον τομέα της βιομηχανίας και των κατασκευών στην Κύπρο. Η συλλογή, μια από τις διαχρονικές εκδόσεις της Στατιστικής Υπηρεσίας, περιλαμβάνει 21 συνολικά Πίνακες, χωρισμένους σε 2 ενότητες, οι οποίοι καλύπτουν όλο σχεδόν το εύρος του τομέα στην Κύπρο. Τα δεδομένα είναι σε ετήσια βάση και καλύπτουν την περίοδο 1954 και εντεύθεν. Αναλυτικά η συλλογή περιλαμβάνει τις πιο κάτω ενότητες:

F.1. INDUSTRY

F.2. CONSTRUCTION
 

Δεδομένα και Πόροι

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
06/06/2020
Ημερομηνία δημοσίευσης
02/02/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
8984e50a-f91f-49b1-bc7b-ef3c588abf62
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.975708007813 34.394162127477, 31.975708007813 35.778549871932, 34.854125976563 35.778549871932, 34.854125976563 34.394162127477))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/01/1954 to 31/12/2018
Γλώσσα
English
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Εύη Καλογήρου, Ισίδωρος Κυπριδάκης, Χαράλαμπος Αλκιβιάδους
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

148