Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Στατιστική Υπηρεσία είναι η αρμόδια αρχή για τον καταρτισμό και δημοσίευση των περισσότερων επίσημων στατιστικών στοιχείων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Γεωγραφική Κατανομή Κατοικημένων Κατοικιών (Απογραφή Πληθυσμού 2011)

Σύνολο ψήφων: 0

Συλλογή δεδομένων από την Απογραφή Πληθυσμού 2011 που σχετίζονται με την γεωγραφική κατανομή των κατοικημένων κατοικιών. Αναλυτικά στην συλλογή περιλαμβάνονται οι πιο κάτω Πίνακες:

Α. ΕΠΑΡΧΙΑ
Α1α. ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΑΝ, ΚΑΤA ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ) ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ/ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, 2011
Α1β. ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΑΝ, ΚΑΤΑ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ) ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΟΙΚΗΣΗΣ, ΕΠΑΡΧΙΑ
ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ/ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, 2011
Α1γ. ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΑΝ, ΚΑΤA ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ) ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ/ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, 2011

Β. ΑΣΤΙΚΗ/ΑΓΡΟΤΙΚΗ
Β1. ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΑΝ, ΚΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟ ΔΩΜΑΤΙΩΝ, ΑΣΤΙΚΗ/ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑ, 2011
Β2. ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΑΝ, ΚΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟ ΔΩΜΑΤΙΩΝ, ΑΣΤΙΚΗ/ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑ, 2011
Β3. ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΑΝ, ΚΑΤΑ ΤΥΠΟ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Η ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ) ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ/ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, 2011
Β4. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΕΝΟΙΚΙΟ, ΑΣΤΙΚΗ/ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑ, 2011

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
24/01/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
24/01/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
8af6d799-2076-4086-a57a-16bd6cf5252a
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.898803710938 34.457597263123, 31.898803710938 35.787462390871, 34.788208007813 35.787462390871, 34.788208007813 34.457597263123))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
30/09/2011
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Γεωργία Ιωάννου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

44