Πρωτεύουσες καρτέλες

Αρμόδιο Τμήμα για την εποπτεία των αερολιμένων, παροχή υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας και ανάπτυξη, σχεδιασμό και εποπτεία του συστήματος ασφάλειας αερομεταφορών στην Κύπρο.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Γεωγραφικό Μήκος Ακραίων Σημείων της Κύπρου και Διαφορά Χρόνου σε Λεπτά της Ώρας

Σύνολο ψήφων: 0

Γεωγραφικό Μήκος Ακραίων Σημείων της Κύπρου (Δυτικό-Ανατολικό) και Διαφορά Χρόνου σε Λεπτά της Ώρας. Σε 1ο Γεωγραφικού Μήκους αντιστοιχούν 4 λεπτά της ώρας. Μεταξύ του Δυτικού και Ανατολικού Άκρου της Κύπρου υπάρχει διαφορά 9 λεπτών της ώρας (2.25 × 4 = 9)

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
02/02/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
02/02/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
96938c9b-dbad-4366-ba58-65afe3bdc928
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.849365318194 34.39406750965, 31.849365318194 35.754685307605, 35.064697237685 35.754685307605, 35.064697237685 34.39406750965))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2014
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Στέφανη Στεφάνου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

61