Πρωτεύουσες καρτέλες

Εθνικός φορέας και σύμβουλος του Κράτους για γεωλογικά θέματα, περιλαμβανομένων αυτών της σεισμικότητας, της προστασίας των ορυκτών πόρων και της αξιολόγησης των γεωκινδύνων.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Γεωλογία και Γεωμορφολογία (INSPIRE)

Σύνολο ψήφων: 0

Υπηρεσίες διάθεσης δεδομένων του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης που περιλαμβάνουν: 1. Γεωλογία (πολύγωνα για την εμφάνιση πετρωμάτων) 2. Γεωμορφολογία (πολύγωνα που περιγράφουν την κατηγορία των γεωμορφών) Τα δεδομένα διατίθενται μέσω υπηρεσιών WFS, WMS, ersiREST, json και SOAP.

Από τις υπηρεσίες επιλέξτε τα επίπεδα:

Geomorphologic Features (0)
Geomorphologic Features [Surface] (1)
Geologic Units (2)
Geologic Units [Surface] (3)

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
15/01/2020
Ημερομηνία δημοσίευσης
15/01/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
052df32b-21a6-4aeb-96ff-2a68a8b435c5
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.876831054688 34.457597263123, 31.876831054688 35.787462390871, 34.974975585938 35.787462390871, 34.974975585938 34.457597263123))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
11/11/2015
Γλώσσα
English
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

891