Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Στατιστική Υπηρεσία είναι η αρμόδια αρχή για τον καταρτισμό και δημοσίευση των περισσότερων επίσημων στατιστικών στοιχείων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Γεωργία (Στατιστική Επετηρίδα)

Σύνολο ψήφων: 0

Συλλογή στατιστικών δεδομένων που σχετίζονται με τον τομέα της γεωργίας, κτηνοτροφίας, δασοκομίας και αλιείας στην Κύπρο. Η συλλογή, μια από τις διαχρονικές εκδόσεις της Στατιστικής Υπηρεσίας, περιλαμβάνει 18 συνολικά Πίνακες, χωρισμένους σε 6 ενότητες, οι οποίοι καλύπτουν όλο σχεδόν το εύρος του τομέα στην Κύπρο. Τα δεδομένα είναι σε ετήσια βάση και καλύπτουν την περίοδο 1960 και εντεύθεν. Αναλυτικά η συλλογή περιλαμβάνει τις πιο κάτω ενότητες και πίνακες:

E.1. AGRICULTURE
1. Main indicators of the agricultural sector, 1960-2016
2. Use of agricultural land, 1960-2016
3. Use of irrigable agricultural land, 1960-2016

E.2. CROP PRODUCTION
1. Production of main crops, 1960-2016

E.3. LIVESTOCK PRODUCTION
1. Production of main livestock products, 1960-2016
2. Animal population by type, 1960-2016

E.4. ECONOMIC ACCOUNTS OF AGRICULTURE
1. Gross output by sub-sector, at current prices, 1960-2016
2. Value added by sub-sector, at current prices, 1960-2016
3. Quantity indices of agricultural production, 1996-2016
4. Price indices of agricultural production, 1996-2016
5. Price indices of agricultural inputs, 1996-2016
6. Volume indices of agricultural inputs, 1996-2016
7. Quantity of exports of agricultural products, 1960-2016
8. Value of exports of agricultural products, 1960-2016

E.5. FORESTRY
1. Production of soft wood, 1960-2016
2. Production of hard wood, 1960-2016

E.6. FISHING 1. Main indicators of the fishing sector, 1995-2016
2. Fish caught and imports of fish, 1960-2016

Δεδομένα και Πόροι

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
06/06/2020
Ημερομηνία δημοσίευσης
02/02/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
528c9e14-21c8-4dbe-9f1f-bbec4e418377
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.739501953125 34.2816164982, 31.739501953125 35.77492887569, 34.859619140625 35.77492887569, 34.859619140625 34.2816164982))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/01/1960 to 31/12/2018
Γλώσσα
English
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Λουκία Αλεξάντρου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

261