Πρωτεύουσες καρτέλες

Αποστολή του Τμήματος είναι η αποτελεσματική, αξιόπιστη διαχείριση όλων των διεργασιών σχετικά με την ακίνητη ιδιοκτησία.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Γεωτεμάχια Kτηματολογίου - Cadastral Parcels (INSPIRE)

Σύνολο ψήφων: 0

Υπηρεσίες διάθεσης δεδομένων που αφορούν τα γεωτεμάχια στην Κύπρο. Τα δεδομένα προέρχονται από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και αφορούν:

1. Εγγεγραμμένα Γεωτεμάχια Kτηματολογίου, τα οποία προκύπτουν από ψηφιοποίηση υφιστάμενων κτηματικών σχεδίων (src_sl_code < 6)
2. Εγγεγραμμένα Γεωτεμάχια Kτηματολογίου, τα οποία προκύπτουν από Επαναχωρομέτρηση (src_sl_code ≥ 6)
3. Όρια Τμημάτων

Τα δεδομένα διατίθενται επίσης μέσω υπηρεσιών WFS, WMS, ersiREST, json και SOAP. Μέσω των υπηρεσιών αυτών επιλέξτε τα επίπεδα:

Cadastral Boundary (0)
Cadastral Parcel (1)
Cadastral Zoning (2)

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
13/12/2019
Ημερομηνία δημοσίευσης
15/01/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
5d3c3f75-8a40-4e4b-a930-7addb3d1be47
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.777954101563 34.403227236495, 31.777954101563 35.876532601369, 35.007934570313 35.876532601369, 35.007934570313 34.403227236495))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
10/12/2015
Γλώσσα
English
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

1440