Πρωτεύουσες καρτέλες

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας έχει ως αποστολή να σχεδιάζει και υλοποιεί πολιτικές στους τομείς της ενέργειας, του εμπορίου, της βιομηχανίας, του ανταγωνισμού και της προστασίας των καταναλωτών.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX

Σύνολο ψήφων: 0

Το σύστημα Generic Rapid Alert System–RAPEX, είναι ένα ευρωπαϊκό σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τα επικίνδυνα καταναλωτικά και επαγγελματικά προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στις αγορές των άλλων κρατών που συμμετέχουν στο σύστημα, δηλαδή της Νορβηγίας, της Ισλανδίας και του Λιχτενστάιν.

Τα τρόφιμα, ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός και τα φαρμακευτικά προϊόντα δεν καλύπτονται από το σύστημα GRAS-RAPEX, αφού περιλαμβάνονται σε άλλα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
13/10/2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
04/01/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Εβδομαδιαία
Αναγνωριστικό
9c3506d1-0224-435f-a778-53eb4e936e8b
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.777954101563 34.321605915641, 31.777954101563 35.894334642716, 34.985961914063 35.894334642716, 34.985961914063 34.321605915641))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2013
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Σάββας Σάββα
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

187