Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Λευκωσία είναι η πρωτεύουσα της Κυπριακής Δημοκρατίας, αποτελώντας διοικητικό και πολιτιστικό κέντρο της νήσου. Η Μείζων Λευκωσία είναι χωρισμένη σε δήμους αλλά η Μητροπολιτική εξουσία ανήκει στο Δημαρχείο Λευκωσίας.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Δήμος Λευκωσίας: Χώροι Λατρείας

Σύνολο ψήφων: 0

Υπηρεσία διάθεσης δεδομένων αναφορικά με τους Χώρους Λατρείας εντός των ορίων του Δήμου Λευκωσίας. Τα δεδομένα διατίθενται σε μορφή XML και για κάθε σημείο ενδιαφέροντος περιλαμβάνονται:

(α) ονομασία
(β) περιγραφή
(γ) συντεταγμένες Χ
(δ) συντεταγμένες Y

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
15/12/2017
Ημερομηνία δημοσίευσης
13/12/2017
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
5f15c048-60dc-43b6-85af-7c0dee25730b
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((33.373889923096 35.204277798981, 33.376293182373 35.20708304713, 33.376293182373 35.209607687607, 33.38041305542 35.20708304713, 33.384189605713 35.210168708164, 33.391056060791 35.209327175875, 33.4006690979 35.204838856363, 33.407192230225 35.202875138566, 33.407192230225 35.164152150993, 33.40238571167 35.163590812652, 33.398952484131 35.164432818711, 33.396892547607 35.161626097947, 33.393802642822 35.16471348546, 33.38659286499 35.162187449848, 33.383159637451 35.164432818711, 33.379383087158 35.161064742172, 33.373889923096 35.1593806516, 33.369770050049 35.156293061663, 33.364963531494 35.157977216157, 33.360500335693 35.155731669084, 33.356380462646 35.156012365858, 33.351917266846 35.155731669084, 33.346424102783 35.152643940654, 33.345737457275 35.161064742172, 33.348484039307 35.164152150993, 33.344020843506 35.167800755774, 33.341274261475 35.171449196857, 33.340587615967 35.175097474235, 33.336811065674 35.176781239347, 33.34436416626 35.182393537845, 33.35054397583 35.182112932124, 33.352947235107 35.19221412773, 33.357753753662 35.19221412773, 33.35844039917 35.198947560522, 33.359813690186 35.202314067617, 33.366680145264 35.203155672587, 33.369426727295 35.207924602678))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Λευκωσία
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2015
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Γιάννης Χέπης
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

48