Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Στατιστική Υπηρεσία είναι η αρμόδια αρχή για τον καταρτισμό και δημοσίευση των περισσότερων επίσημων στατιστικών στοιχείων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Δαπάνες Γενικής Κυβέρνησης κατά Προορισμό (Χρονοσειρά από 2001)

Σύνολο ψήφων: 0

Ανάλυση Δαπάνών Γενικής Κυβέρνησης κατά Προορισμό:

G010  General public services 
G020  Defence
G030  Public order and safety
G040  Economic affairs
G050  Environmental protection
G060  Housing and community amenities
G070  Health
G080  Recreation, culture and religion
G090  Education
G100  Social protection

Η ανάλυση βασίζεται στην μεθοδολογία και το ερωτηματολόγιο της Eurostat "ESA 2010 Questionnaire 1100 - General government expenditure by function", και τα δεδομένα αφορούν την περίοδο 2001 και εντέυθεν.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
22/01/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
22/01/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
70f0e322-dbb7-4e22-8aa2-03dcd5eb9c14
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.744995117188 34.348821855701, 31.744995117188 35.849822037079, 34.909057617188 35.849822037079, 34.909057617188 34.348821855701))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2000 to 30/12/2013
Γλώσσα
English
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Αντιγόνη Χριστοδούλου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

34