Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Στατιστική Υπηρεσία είναι η αρμόδια αρχή για τον καταρτισμό και δημοσίευση των περισσότερων επίσημων στατιστικών στοιχείων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Δείκτες Απόλαβών σε Ονομαστικούς Όρους κατά Οικονομική Δραστηριότητα

Σύνολο ψήφων: 0

Δείκτες απόλαβών σε ονομαστικούς όρους ανά τομέα οικονομική δραστηριότητα (NACE Rev.2). Τα δεδομένα είναι σε ετήσια βάση και αφορούν την περίοδο από το 2009 και εντεύθεν. Πηγή των στοιχείων είναι το αρχείο των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
26/01/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
26/01/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
76d33125-e4de-45f7-a747-6923f842b457
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.909790039063 34.394162127477, 31.909790039063 35.805284430728, 34.931030273438 35.805284430728, 34.931030273438 34.394162127477))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2008
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Φάνη Λαγού, Μαριλένα Λουκαΐδου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

20