Πρωτεύουσες καρτέλες

Αρμόδιος φορέας για θέματα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού και δημόσιας διοίκησης.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Δείκτες Ποιότητα Μεταδεδομένων Εθνικής Διαδικτυακής Πύλης Ανοικτών Δεδομένων

Σύνολο ψήφων: 0

Στατιστικά και δείκτες ποιότητα και πλητότητας των μεταδεδομένων που δημοσιεύονται στην Εθνική Διαδικτυακής Πύλης Ανοικτών Δεδομένων data.gov.cy.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
16/05/2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
28/05/2021
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Τριμηνιαία
Αναγνωριστικό
719670b1-7aa4-43db-afad-4363057c9ffc
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.651611328125 34.35420729696, 31.651611328125 35.864013145172, 34.969482421875 35.864013145172, 34.969482421875 34.35420729696))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/03/2023
Γλώσσα
English
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Δημήτρης Μάρκου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

128