Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Στατιστική Υπηρεσία είναι η αρμόδια αρχή για τον καταρτισμό και δημοσίευση των περισσότερων επίσημων στατιστικών στοιχείων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου εκτός Μηχανοκίνητων Οχημάτων (Μηνιαία)

Σύνολο ψήφων: 0

Δείκτης Αξίας κύκλου εργασιών λιανικού εμπορίου εκτός μηχανοκίνητων οχημάτων σε μηνιαία βάση. Ο δείκτης είναι δομημένος με βάση την ταξινόμηση NACE Rev.2 (από 2005) και την προγενέστερη NACE Rev.1.1 (έτη πριν 2005) και είναι διαθέσιμος σε ξεχωριστά αρχεία κατ΄έτος από το 2000 και εντεύθεν.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
19/06/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
01/02/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Μηνιαία
Αναγνωριστικό
0104b474-b877-4e48-aa65-5a88acfa87ad
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((32.025146484375 34.336065483289, 32.025146484375 35.757100028555, 34.837646484375 35.757100028555, 34.837646484375 34.336065483289))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/1999
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Ευαγγελία Ευσταθίου, Κωνσταντία Σεργίδη
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

25