Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Στατιστική Υπηρεσία είναι η αρμόδια αρχή για τον καταρτισμό και δημοσίευση των περισσότερων επίσημων στατιστικών στοιχείων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου και Επισκευής Μηχανοκίνητων Οχημάτων (Τριμηνιαία)

Σύνολο ψήφων: 0

Δείκτης Αξίας κύκλου εργασιών χονδρικού και λιανικού εμπορίου και επισκευής μηχανοκίνητων οχημάτων σε τριμηνιαία βάση. Ο δείκτης είναι δομημένος με βάση την ταξινόμηση NACE Rev.2 (από 2005) και την προγενέστερη NACE Rev.1.1 (έτη πριν 2005) και είναι διαθέσιμος σε ξεχωριστά αρχεία κατ΄έτος από το 2000 και εντεύθεν.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
19/06/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
01/02/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Τριμηνιαία
Αναγνωριστικό
745143cc-35f7-45a0-aa04-0c28a3efbf47
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((32.025146484375 34.44485746154, 32.025146484375 35.77492887569, 34.881591796875 35.77492887569, 34.881591796875 34.44485746154))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2004
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Ευαγγελία Ευσταθίου, Κωνσταντία Σεργίδη
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

22