Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Στατιστική Υπηρεσία είναι η αρμόδια αρχή για τον καταρτισμό και δημοσίευση των περισσότερων επίσημων στατιστικών στοιχείων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις Μεταφορές και Αποθήκευση (Μηνιαία)

Σύνολο ψήφων: 0

Μηνιαίος δείκτης κύκλου εργασιών στις μεταφορές και αποθήκευση. Ο δείκτης είναι διαθέσιμος σε ξεχωριστά αρχεία κατ΄έτος για την περίοδο από το 2003 και εντεύθεν. Στα δεδομένα περιλαμβάνονται οι επιμέρους δείκτες κατά οικονομική δραστηριότητα (Nace Rev.2):

  • H - Μεταφορές και Αποθήκευση
  • 49 - Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών
  • 50 - Πλωτές Μεταφορές
  • 51 - Αεροπορικές Μεταφορές
  • 52 - Αποθήκευση και Υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες
  • 53 - Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες
FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
31/01/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
31/01/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Μηνιαία
Αναγνωριστικό
c346ce2c-479d-4068-9397-9d45d210032e
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.975708007813 34.415218157431, 31.975708007813 35.825979014243, 34.898071289063 35.825979014243, 34.898071289063 34.415218157431))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2002
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Καλομοίρα Φράγκου, Άντρη Μηλιδώνη
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

14