Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Στατιστική Υπηρεσία είναι η αρμόδια αρχή για τον καταρτισμό και δημοσίευση των περισσότερων επίσημων στατιστικών στοιχείων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις Μεταφορές και Αποθήκευση (Τριμηνιαία)

Σύνολο ψήφων: 0

Τριμηνιαίος δείκτης κύκλου εργασιών στις μεταφορές και αποθήκευση. Ο δείκτης είναι διαθέσιμος σε ξεχωριστά ετήσια αρχεία από το 2007 και εντεύθεν και κατα τρίμηνο για την περίοδο 2003-2006. Στα δεδομένα περιλαμβάνονται οι επιμέρους δείκτες κατά οικονομική δραστηριότητα (Nace Rev.2):

  • H - Μεταφορές και Αποθήκευση
  • 49 - Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών
  • 50 - Πλωτές Μεταφορές
  • 51 - Αεροπορικές Μεταφορές
  • 52 - Αποθήκευση και Υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες
  • 53 - Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες

Δεδομένα και Πόροι

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
19/06/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
31/01/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Τριμηνιαία
Αναγνωριστικό
63e41cb4-ddde-4213-a0ca-1841a61bdd93
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.827392578125 34.414463200153, 31.827392578125 35.816328738176, 34.925537109375 35.816328738176, 34.925537109375 34.414463200153))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2002
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Καλομοίρα Φράγκου, Άντρη Μηλιδώνη
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

25