Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Στατιστική Υπηρεσία είναι η αρμόδια αρχή για τον καταρτισμό και δημοσίευση των περισσότερων επίσημων στατιστικών στοιχείων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις Τηλεπικοινωνίες (Μηνιαία)

Σύνολο ψήφων: 0

Μηνιαίος δείκτης κύκλου εργασιών στις τηλεπικοινωνίες. Ο δείκτης είναι διάθεσίμος στη μηνιαία του μορφή για την περίοδο από το 2003 και εντεύθεν.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
19/06/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
31/01/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Μηνιαία
Αναγνωριστικό
7ab69b09-af1c-4916-a589-47b4d7fea78b
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.783447265625 34.341924298658, 31.783447265625 35.8875667203, 34.859619140625 35.8875667203, 34.859619140625 34.341924298658))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2002
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Έλενα Λάμπρου, Μαργαρίτα Γεωργίου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

22