Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Στατιστική Υπηρεσία είναι η αρμόδια αρχή για τον καταρτισμό και δημοσίευση των περισσότερων επίσημων στατιστικών στοιχείων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Δείκτης Κύκλου Εργασιών Τομέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (Μηνιαία)

Σύνολο ψήφων: 0

Δείκτης κύκλου εργασιών στον τομέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας στη βάση της ταξινόμησης NACE Rev.2. Ο δείκτης είναι σε μηνιαία βάση και είναι διαθέσιμος σε ξεχωριστό αρχείο κατ' έτος από το 2009 και εντεύθεν. Στον δείκτης περιλαμβάνονται οι επιμέρους δείκτες:

  • J - Eνημέρωση και Επικοινωνία
  • 58 - Εκδοτικές δραστηριότητες
  • 59 - Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμώτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις
  • 60 - Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών
  • 61 - Τηλεπικοινωνίες
  • 62 - Δραστηριότητες προγραμματισμού Η.Υ., παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες
  • 63 - Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας
FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
01/02/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
01/02/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Μηνιαία
Αναγνωριστικό
aafd861c-ffbb-41bb-bcab-6ef5478117bd
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((32.063598632813 34.502878593263, 32.063598632813 35.751806320311, 34.810180664063 35.751806320311, 34.810180664063 34.502878593263))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2008
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Έλενα Λάμπρου, Μαργαρίτα Γεωργίου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

20