Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Στατιστική Υπηρεσία είναι η αρμόδια αρχή για τον καταρτισμό και δημοσίευση των περισσότερων επίσημων στατιστικών στοιχείων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή κατά Οικονομική Κατηγορία,Μηνιαία

Σύνολο ψήφων: 0

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή κατά Οικονομική Κατηγορία, σε μηνιαία βαση, απο το 2004 και εντεύθεν.

Τα δεδομένα αφορούν τις πιο κάτω κατηγορίες :

 • ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
 • ΕΓΧΩΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
 • Εγχώρια Γεωργικά
 • Εγχώρια Βιομηχανικά
 • Ηλεκτρισμός και Νερό
 • ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
 • Εισαγόμενα γεωργικά
 • Εισαγόμενα βιομηχανικά (εξαιρ. των πετρ.)
 • ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ
 • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 • Ενοίκια
 • Συντήρηση και επισκευή κατοικιών
 • Μεταφορές
 • Επικοινωνίες
 • Ασφάλειες
 • Υπηρεσίες από κρατικούς φορείς
 • Εκπαίδευση
 • Ιατρική περίθαλψη
 • Εστιατόρια και καφενεία
 • Προσωπικές και οικιακές υπηρεσίες

Τα δεδομένα παρέχονται μέσω βάσης δεδομένων pxWeb και μπορούν να εξαχθούν σε μορφές xlsx, csv, px, json, κλπ.

 

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
20/05/2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
14/04/2022
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Μηνιαία
Αναγνωριστικό
744bdf23-9624-424a-a844-7704ec85d610
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((32.195434570313 34.408184302612, 32.156982421875 35.799993929885, 34.95849609375 35.79108281625, 34.931030273438 34.408184302612))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/01/2004
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Κωνσταντία Παπαγεωργίου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

190