Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Στατιστική Υπηρεσία είναι η αρμόδια αρχή για τον καταρτισμό και δημοσίευση των περισσότερων επίσημων στατιστικών στοιχείων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή κατά Οικονομική Κατηγορία (Σύγκριση με αντίστοιχη περσινή περίοδο)

Σύνολο ψήφων: 0

Διακύμανση Δείκτη Τιμών Καταναλωτή ανά οικονομική κατηγορία σε σύγκριση με αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα δεδομένα είναι σε μηνιαία βάση και αφορόυν την περίοδο από το 2006 και εντεύθεν.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
23/01/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
23/01/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Μηνιαία
Αναγνωριστικό
f6306b92-18a9-450a-8c13-79df5d9d8579
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.893310546875 34.35420729696, 31.893310546875 35.881818000052, 34.903564453125 35.881818000052, 34.903564453125 34.35420729696))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2005
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Κωνσταντία Παπαγεωργίου, Άντρη Ευτυχίου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

12