Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Στατιστική Υπηρεσία είναι η αρμόδια αρχή για τον καταρτισμό και δημοσίευση των περισσότερων επίσημων στατιστικών στοιχείων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (Σύγκριση με αντίστοιχο μήνα προηγούμενου έτους)

Σύνολο ψήφων: 0

Σύγκριση Δείκτη Τιμών Καταναλωτή με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, ανά κατηγορία αγαθών και υπηρεσιών. Τα δεδομένα είναι σε μηνιαία βάση και αφορόυν την περίοδο από το 2003 και εντεύθεν.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
23/01/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
23/01/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Μηνιαία
Αναγνωριστικό
995dad5b-6fc2-4e77-b2fa-6755b70d1890
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.788940429688 34.484769010509, 31.788940429688 35.823102472531, 34.876098632813 35.823102472531, 34.876098632813 34.484769010509))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2002
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Κωνσταντία Παπαγεωργίου, Άντρη Ευτυχίου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

40