Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Στατιστική Υπηρεσία είναι η αρμόδια αρχή για τον καταρτισμό και δημοσίευση των περισσότερων επίσημων στατιστικών στοιχείων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Ταξινόμηση ECOICOP, Μηνιαία

Σύνολο ψήφων: 0

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή στη βάση της ταξινόμησης ECOICOP (European Classification Of Individual Consumption by Purpose). Τα δεδομένα είναι σε μηνιαία βάση και αφορόυν την περίοδο από το 2011 και εντεύθεν.

Τα δεδομένα παρέχονται μέσω βάσης δεδομένων pxWeb και μπορούν να εξαχθούν σε μορφές xlsx, csv, px, json, κλπ.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
14/04/2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
14/04/2022
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Μηνιαία
Αναγνωριστικό
0adff094-78a6-419c-a88d-f7dd751dedf5
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((32.18994140625 34.364126940936, 32.18994140625 35.692994632099, 34.8486328125 35.692994632099, 34.8486328125 34.364126940936))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/01/2011
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Κωνσταντία Παπαγεωργίου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

16