Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Στατιστική Υπηρεσία είναι η αρμόδια αρχή για τον καταρτισμό και δημοσίευση των περισσότερων επίσημων στατιστικών στοιχείων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (Ταξινόμηση ECOICOP), Μηνιαία

Σύνολο ψήφων: 0

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή στη βάση της ταξινόμησης ECOICOP (European Classification Of Individual Consumption by Purpose). Τα δεδομένα είναι σε μηνιαία βάση και αφορόυν την περίοδο από το 2011 και εντεύθεν.

 

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
15/04/2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
23/01/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Μηνιαία
Αναγνωριστικό
df409c62-f73a-4158-a32c-8f6cb6c9bb64
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.887817382813 34.385096036519, 31.887817382813 35.805284430728, 34.909057617188 35.805284430728, 34.909057617188 34.385096036519))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/01/2011
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Κωνσταντία Παπαγεωργίου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

72